Skip to content
Home > Partners

Partners

View our partners

Dihesys

DiHeSys is an innovative and digital health service provider. DiHeSys develops pharmaceutical printers, inks and filaments to print individual, personalized drugs for each patient by means of 2D and 3D printing. Thereby we optimize the health ecosystem in all segments in the interest of the patient.

GPP Support strives to be the number one solution partner for hospitals and other health care facilities in order to optimize pharmaceutical care in all its aspects. GPP Support works together with pharmacists and the management of institute and hospital pharmacies, boards of directors as well as pharmaceutical and technology companies.

In the Netherlands, Belgium, France and the United Kingdom, GPP Support is the contact for the products of Digital Health Systems (DiHeSys).

BAZAN Managementgesellschaft mbH

For more than 20 years, BAZAN consulting is expert in the area of health care. We have experience in over 1,200 projects with the most diverse requirements. Our expertise lies in the meaningful combination of detailed knowledge in the fields of nursing, medicine, comprehensive legislation in the health sector with business knowledge and intensive industry knowledge. Our business values are: trust, tailored solutions, autonomy, solutions to implementation.

Smartmed

Als individu in deze moderne maatschappij bent u steeds meer bezig met technologische ontwikkelingen. De tijd van cassettebandjes, MP3-spelers, grote, zware computers en handgeschreven recepten is inmiddels achter ons gelaten. Omdat het aantal middelen waarmee u communiceert steeds meer wordt, en steeds doelmatiger gericht, betekent dit dat u steeds meer gewend raakt aan snelle manieren om uw netwerk te bereiken. SmartMed speelt hierop in in het ziekenhuis, bij apothekers, huisartsen, de verpleging en bij u thuis. De patiënt staat daarbij centraal. SmartMed is ontworpen vanuit de behoefte van de eindgebruiker.

SmartMed is een systeem voor medicatiemanagement dat alle activiteiten om medicatie te managen ondersteunt. Van voorschrijven, tot toediening, inclusief bewaking en logistiek. Het systeem is ontworpen vanuit de behoefte om prettig zorg te verlenen en niet vanuit administratie of registratie. Zodoende worden zorgverleners geholpen om de dagelijkse zorg sneller, eenvoudiger en efficiënter uit te voeren, rond de patiënt.

Health H

Ein neues Gesundheitszeitalter hat begonnen. Zukunft ist jetzt. Unternehmen, Einrichtungen, Kommunen sowie Träger im Gesundheitswesen stehen vor der großen Hürde, die digitale Transformation innerhalb kürzester Zeit erfolgreich meistern zu müssen – eine Alternative gibt es nicht. Als health h, die Advisory Board Company des Gesundheitswesens, unterstützen wir Führungskräfte in Form von individuell zusammengestellten und interdisziplinär besetzten Fachbeiräten. Unsere Advisory Boards mit erfahrenen Experten:innen sind in dieser Form einmalig. Dabei steht health h (gesprochen „health age“) übrigens schon mit dem eigenen Namen Pate für ein neues „Gesundheitszeitalter“.

Jakajima

Jakajima is the matchmaker for innovators in the high tech industry, ranging from 3D printing to Internet of Things, from Unmanned systems (Drones) to Health Tech, from 4D Printing to Photonics and from Sustainability to Agrifood.

Our clients

GPP Support’s partners have worked for hospitals and care institutions, extramurals, knowledge institutes and different types of industries.